Parafia Św. Marcina Biskupa

w Jaksicach

Sprawozdanie - wizyta księdza Prymasa

24 czerwca 2024

                                                                                                                                       (sprawozdanie)

     Ekscelencjo, Czcigodny Księże Prymasie !

 

            Pierwsza wzmianka o parafii w Jaksicach pochodzi z początku XIV wieku. Pierwsze świątynie były drewniane, a pożar ostatniej w 1962 r. był wielką tragedią. Starania o odbudowę ciągnęły się 6 lat, gdyż władze Polski Ludowej nie wydawały zgody. Budowa obecnej świątyni trwała 4 lata przy wielkim zapale Parafian i poświęceniu Ks. Prob. Bronisława Kozubka. Kamień węgielny wmurował Ks. Prymas Stefan Wyszyński, a konsekrował kościół Ks. Prymas Józef Glemp.

            Wielkim wstrząsem była śmierć Ks. Proboszcza Kozubka, który upadł niosąc Najświętszy Sakrament chorym w I piątek października 1972r.  Po nim przez dalsze 26 lat Proboszczem był Ks. Kan. Zdzisław Borzyszkowski, podejmując dalsze prace przy kościele i plebani (obaj pochowani są na naszym cmentarzu).

            Proboszczem w Jaksicach jestem od 26 lat. Parafia ma strukturę wiejską, ale coraz mniej osób  utrzymuje się z pracy rolniczej. Sporo dojeżdża do pacy w Polsce i za granicą, dużo jest emerytów i rencistów.

            Radością naszej Parafii jest powołanie zakonne Kamilianina Bronisława Malickiego,   który jest dyr. Domu Pomocy Społecznej w Pilchowicach oraz Siostry Amadeuszy Mileny Sowińskiej ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, która obecnie pracuje na misji w Afryce w Kamerunie w sierocińcu w Ayois.

            Od ćwierć wieku w środę modlimy się Nowenną do MB Nieustającej Pomocy, a przed każdą Mszą św. odmawiamy cząstkę różańca. Parafianie licznie korzystają ze spowiedzi wielkanocnej i adwentowej. Niestety udział we Mszy św. niedzielnej jest słaby (bardzo pogorszył się od pandemii) a w I piątek jeszcze słabszy, /natomiast chorych, którym zanoszę komunię jest ponad 20/. Grupa biblijno-modlitewna ma spotkania 10 razy w roku.  

            Od ostatniej wizytacji kanonicznej w Parafii wykonano bardzo wiele prac:

lampy ledowe na suficie świątyni, parking za cmentarzem z nową furtką i bramą, polbruk na kolejnej alejce cmentarza, tablice na kaplicy przedpogrzebowej (pamiątkowe: Ks.Tadeusza Pawlaka, Ks.Ks. Ignacego Ladacha i Grzegorza Sadowskiego oraz nagrobne: Ks.Ks. Feliksa Kaliskiego, Piotra Osińskiego i Wiktora Sakowskiego, obok nagrobek Ks.Stanisława Krakowskiego z napisem „Prosi kochać Boga, przebaczać bliźnim”), podesty z folią grzewczą pod ławkami, przy ołtarzu i ambonce, w zakrystii i konfesjonale oraz instalacja fotowoltaiczna dla świątyni na gruncie(28 paneli), strona internetowa Parafii, na organistówce kominy, wiata z łazienką i remonty, na plebanii pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna,malowanie świątyni z zewnątrz (także wieża), malowanie wewnątrz (z płatkami złota na Ostatniej Wieczerzy, Drodze Krzyżowej i Chrystusie Zmartwychwstałym), elektroniczny system zarządzania cmentarzem, relikwie św.Jana Pawła II (kropla krwi), oczyszczenie tabernaculum, chrzcielnicy, pulpitu przewodniczenia, krzyżyków na zacheuszkach, pozłocenie czaszy kielicha, szlif posadzki w świątyni, zakrystii i kruchtach. Pobudowano kapliczkę-grotę Matki Boskiej przy dzwonnicy. Otrzymaliśmy dary: ornaty: biały, zielony, czerwony i Maryjny (od siostry Amadeuszy i pana Wójta Gminy Inowrocław),

Te liczne i kosztowne prace udało się wykonać w większości z pieniędzy Parafian, którzy choć niezbyt bogaci składają ofiary czy przychodzą pomagać za „Bóg zapłać”. Pragnę - w obecności Ks. Prymasa i wszystkich tu obecnych - szczerze podziękować. Najpierw Panu Bogu za wszelkie dobro, za tę świątynię przyozdobioną witrażami z potężnym Duchem Świętym i Przemienionym Jezusem.  Serdecznie dziękuję Parafianom i tym, którzy modlitwami, pracami i ofiarami wspierają świątynię i Parafię.

 

Proszę też, aby Ks. Prymas objął naszą wspólnotę parafialną i wszystkich dobroczyńców, (żywych i zmarłych), a także młodzież, która ma otrzymać sakrament bierzmowania swoimi modlitwami - szczególnie w tej Mszy św.   

                                                          Proboszcz, Ks. Adam Meller,  Jaksice 20.06.2024 r.