11 października 2021

Ogłoszenia duszpasterskie -42 (29.zw.”B”-) – 17.X.2021 r.

 

 

  1. Msza św. niedzielna za tydzień tak jak dzisiaj: 8, 930 i 1130  w tygodniu - o 17.

Tydzień Misyjny rozpoczynamy za tydzień. Nasza siostra Amadeusza od 2 lat  pracuje  w Kamerunie –pamiętajmy w modlitwach.  Skarbona na cele misyjne – po mszy św..  

2. Św. Łukasza – wspominamy w poniedziałek/Składam serdeczne życzenia pracownikom Służby Zdrowia/. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszko – we wtorek, Św.Jana Kantego – w środę, św. Jana Pawła II – w piątek.

3. Wybór Papieża Jana Pawła II -16.X.1978r. (43roczn.), O.Maksymilian Kolbe - beatyfikowany 17.X.1971r.(50 r.), kanonizowany 10.X.1982r.

4. Ostatnie dni października z nabożeństwami różańcowymi.

  1. Urocz. Wszystkich Świętych – 1XI. Msze w kościele  o 8  i  930 – na  cmentarzu  o 1330. Po mszy św. poświęcenie grobów i modlitwy na zm. /skarbona z ofiarami na Seminarium Duchowne w Gnieźnie –po każdej mszy św/.  
  2. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych –Dzień Zaduszny- 2.XI. Msze św.:  o 930    z modlitwami za zmarłych i procesją wokół kościoła/  15  i  18.  
  3. Odpust zupełny za nawiedzenie kościoła lub cmentarza i modlitwę za zmarłych można uzyskać od  1–8 listopada i ofiarować za zmarłych. Dbajmy też o cmentarz, który jest miejscem „sacrum” –poświęconym modlitwie za zmarłych. Przestrzegajmy regulaminu –opłata miejsca pokładne. Groby „opuszczone” winny być likwidowane. Jeśli upłynęło 20 lat od pochowania zmarłego to należy przedłużyć opłatę miejsca, nawet jeśli nie została umieszczona kartka przypominająca o tym. /nie można sadzić krzewów czy drzew przy grobie, pomniki pochylone, zagrażające przewróceniu trzeba poprawić…..     
  4. Odpust św. Marcina - 11.XI. z sumą o 1130. Zapraszam Parafian i Gości.
  5. Zaduszki-wypominki za zm. – jednorazowe i roczne, można składać w zakrystii i biurze  /biuro-po mszy w dni powsz./ Roczne rozpoczniemy w I n.Adw. a jednoraz. od 3.XI.z mszą. 
  6. „Bóg zapłać” za prace przy kościele i na cm. za troskę o groby, także kapłanów/przed 8 laty na cmentarzu: renowacja furtki, bramy i słupków, chodnik z kostki-prawie 300 m2, przed 7 laty parking przy kaplicy przedpogrzebowej – można zajmować, przed 6 laty-kostka na alejce od parkingu cmentarnego, przed 4 laty od krzyża w prawo, przed 3 laty kolejna alejka oraz  parking za cmentarzem, nowa brama i furtka…     

11. Msza św. jest najpiękniejszą modlitwą Kościoła, zaś modlitwa najlepszą pomocą dla tych, których się kocha - żywych  czy  zmarłych....   

     12.Przewodnik Katolicki /./

    13. Intencje Mszy św.

 

 

 

17 października 2021

Ogłoszenia parafialne 

Parafia Św. Marcina Biskupa

w Jaksicach