27 lutego 2021

Dzień skupienia

Seminarium Duchowne w Gnieźnie zaprasza młodzież męską na dzień skupienia

 

Parafia Św. Marcina Biskupa

w Jaksicach